Kategoria: Inwestycje

Data publikacji: 11 / 06 / 2020

Większość z nas płaci składkę emerytalną do ZUS. Jako właściciele firmy sami opłacamy sobie składkę ZUS, jeśli pracujemy u kogoś, robi to za nas nasz pracodawca. Jedyną grupą osób, która może się „wymiksować” z tego haraczu są zarządy spółek. Oni mogą płacić,  lecz nie mają takiego obowiązku. Osoby,  które same sobie ten „podatek” emerytalny opłacają, doskonale odczuwają jego skalę i wpływ na własny budżet.

Mam nadzieję, że nie muszę również przekonywać ludzi młodych o tym, że „nasze” emerytury będą głodowe, jeśli w ogóle będą… Składa się na to kilka czynników:

– Słaba demografia (starzejące się społeczeństwo)

– Opłacane składki trafiają już do dzisiejszych emerytów, a nie zostają odkładane

– Złe zarządzanie (przedsiębiorstwa państwowe są zazwyczaj gorzej zarządzane niż prywatne).

Tutaj wychodzą nam naprzeciw:

  • własne oszczędzanie połączone z inwestowaniem,
  • PPK (pracownicze plany kapitałowe),
  • IKE i IKZE.

Tym razem chcę pochylić się nad dwoma ostatnimi. Wiem, że wielu z was nie myśli jeszcze o emeryturze (co jest błędem). Ja jednak chcę udowodnić, że te dwa parasole podatkowe możemy wykorzystać w inwestowaniu, niekoniecznie tylko z myślą o emeryturze.

Z artykułu dowiesz się:

Czym jest IKE – indywidualne konto emerytalne i IKZE – indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego?

Brzmi strasznie, ale niekoniecznie takie jest. Zacznijmy od IKE. Jego niewątpliwą zaletą jest, to że nie płacimy podatku belki od zysków kapitałowych w trakcie (np. od dywidend). Jeżeli będziemy wpłacać do IKE przez 5 lat łącznie i osiągniemy wiek 60 lat (lub 55 lat jeżeli nabędziemy uprawnienia emerytalne w tym wieku), możemy wypłacić środki z potencjalnym zyskiem i nie zapłacimy tutaj podatku belki. Jeśli zdecydowalibyśmy się wypłacić je wcześniej to płacimy podatek od zysku, lecz dopiero na koniec. Limit wpłat w roku 2020 wynosi 15 681 zł i w każdym roku się zmienia (co do zasady zwiększa). Nie oznacza to, że musimy wpłacić maksymalny limit, możemy np. wpłacić 1000 zł w roku 2020, a w 2021 roku nic, w kolejnym 3000 etc.

IKE i IKZE – jakie dają korzyści?

IKZE daje nam korzyści już na początku. Jeśli wpłacimy daną kwotę w roku 2020 (limit na rok 2020 to 6 272,40 zł), możemy w rozliczeniu rocznym wpisać to jako koszt. Od razu zyskujemy 18% wpłaconej kwoty w zwrocie podatkowym – zapłacimy o tyle mniej podatku. W czasie trwania IKZE również nie zapłacisz podatku belki od zysków kapitałowych (np. od sprzedaży z zyskiem akcji). Jeżeli osiągniesz 60 rok życia (lub 55 lat jeżeli nabędziesz uprawnienia emerytalne w tym wieku) to możesz wypłacić całość ze zryczałtowanym podatkiem 10%. Czyli jesteś 8% do przodu, bo w każdym roku już sobie to odliczałeś. Jeśli zdecydujesz się wypłacić wcześniej, to zapłacisz od wszystkiego podatek 18% (zwrócisz odliczony wcześniej podatek).

Podsumujmy:

 IKEIKZE
Limit wpłat 15 681 zł w 2020 roku6 272,40 zł w 2020 roku

Brak podatku Belki w trakcie trwania

Tak. W przypadku dywidend zwolnienie dotyczy tylko polskich emitentów, podmioty zagraniczne mogą pobierać podatek u źródła

Tak. W przypadku dywidend zwolnienie dotyczy tylko polskich emitentów, podmioty zagraniczne mogą pobierać podatek u źródła

Wypłata z zachowaniem pełnych korzyści podatkowych 

Po ukończeniu 60 lub 55 lat (po uzyskaniu uprawnień emerytalnych) oraz dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych.

Na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych.

Opodatkowanie wypłaty na emerturze

Brak

Zryczałtowany podatek w wysokości 10% wypłaconych środków.

Korzyści podatkowe Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych przy wypłacie środków.

Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych.
Wpłaty w danym roku podatkowym można odliczyć od podstawy opodatkowania.

Wcześniejszy zwrot środków

W całości lub w części („częściowy zwrot”), w przypadku zysku do  zapłaty podatek od zysków kapitałowych.

W całości, brak „częściowego zwrotu”, wypłata zwiększa podstawę opodatkowania w danym roku.

Dziedziczenie 

Nie płacimy podatku od spadków i darowizn. Osoby dziedziczące    środki z innego IKE mogą je od     razu  wypłacić i nie płacą z tego   tytułu podatku dochodowego

Nie płacimy podatku od spadków i darowizn. Osoby dziedziczące środki z IKZE będą musiały zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy w stawce 10%

Jak możesz inwestować środki w ramach IKE/IKZE?

– Konta oszczędnościowe i lokaty (inflacja jest większa niż oprocentowanie)

– Obligacje skarbowe (tutaj już trochę łatwiej zrównać się z inflacją)

– Zakup jednostek funduszy inwestycyjnych (warto zwrócić uwagę na koszty – często wysokie)

– Polisa na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – UFK (podobnie jak powyżej, duże koszty)

– Samodzielny zakup instrumentów finansowych poprzez konto maklerskie

W kolejnym artykule przeanalizuję oferty oraz koszt takich rozwiązań. Wskażę również, jakie podmioty warto dodać do naszego portfela.

Co jeżeli jesteś młody i masz szmat czasu do wieku emerytalnego?

Pomyśl o założeniu takich rozwiązań dla rodziców. Wtedy o wiele łatwiej wykorzystasz pełnię możliwości, jakie oferuje tarcza podatkowa. Oczywiście nie chcę zniechęcać Cię do zakładania takich rozwiązań dla siebie. Pamiętaj, że nie musisz wpłacać maksymalnego limitu, w niektórych latach możesz w ogóle go nie wpłacać. A właśnie w długim okresie czasowym poczujesz siłę procentu składanego!

Dlaczego o IKE i IKZE nie słyszałeś?

Bo jest bardzo niska prowizja dla podmiotów oferujące takie usługi (w przeciwieństwie do OFE), więc nie opłaca się wydawać milionów na reklamę tych produktów. De facto jest to bardzo dobra informacja dla Was! Nie zjedzą was prowizje, tak jak w większości chociażby OFE gdzie najwięcej zarabiali sprzedawcy i osoby zarządzające funduszami, ale nie klienci.

Czy jest ryzyko, że rząd położy łapę na IKE i IKZE, tak jak zrobiono rozbiór OFE?

Tutaj sytuacja jest korzystniejsza. Bo w każdej chwili możesz z tego zrezygnować i wypłacić środki. Oczywiście nie mogę wam dać gwarancji, że tego się nie da zabrać. Choć tak samo nie da się mieć gwarancji, że pewnego dnia rząd nie będzie mógł odebrać Wam Waszej własności w postaci zakupionej ziemi czy mieszkania.

Komentarze

Powrót do bloga