Kategoria: Ubezpieczenia

Data publikacji: 07 / 12 / 2021

Ubezpieczyciel szacuje wysokość Twojej składki OC na podstawie szeregu otrzymanych od Ciebie informacji. Co jeżeli dane, na podstawie których wyliczono składkę ulegną zmianie? Składka może zostać rekalkulowana, czyli przeliczona. W rezultacie może ona wzrosnąć, lub ulec obniżeniu. Dowiedz się, kiedy taka rekalkulacja jest możliwa.

Z artykułu dowiesz się między innymi:

Co to jest rekalkulacja składki OC?

Rekalkulacja składki OC to ponowne przeliczenie składki ubezpieczenia OC, jeszcze w czasie trwania umowy ubezpieczenia. W efekcie ponownego wyliczenia składki, ubezpieczyciel może zaproponować składkę OC w innej niż poprzednio wysokości.

Kiedy jest możliwa rekalkulacja składki OC?

Rekalkulacja składki OC ma miejsce, kiedy zmianie ulegają okoliczności, na podstawie których została zawarta poprzednia umowa. Towarzystwo ubezpieczeniowe może chcieć przeliczyć składkę jeżeli:

  • pojazd zmienił właściciela,
  • dane, na podstawie których zawarto umowę ubezpieczenia były nieprawdziwe – albo dlatego, że właściciel samochodu się pomylił lub umyślnie podał fałszywe informacje.

Dlaczego powyższe okoliczności uprawniają do rekalkulacji składki OC?

Każda składka OC wyliczana jest po oszacowaniu ryzyka, że właściciel samochodu spowoduje wypadek lub kolizję. Jeżeli samochód zmienia właściciela to ryzyko także ulega zmianie – może być wyższe lub niższe. Także gdy z różnych powodów zmianie ulegają inne istotne elementy, brane pod uwagę przy wyliczeniu składki ubezpieczeniowej, takie jak na przykład liczba kierowców, korzystających z samochodu towarzystwo ubezpieczeniowe inaczej oszacuje ryzyko spowodowania kolizji.

Rekalkulacja składki OC – kiedy składka OC wzrośnie?

Każda składka OC jest wyliczana na podstawie danych, podanych przez właściciela samochodu. Jeżeli właściciel samochodu poinformował towarzystwo ubezpieczeniowe, że jest jedynym kierowcą, choć w rzeczywistości samochodem jeździ także jego córka, która dopiero zrobiła prawo jazdy, mamy do czynienia z podaniem ubezpieczycielowi fałszywych danych. Co się stanie, jeżeli córka właściciela samochodu spowoduje kolizję? Towarzystwo wypłaci odszkodowanie, ale prawdopodobnie przeliczy także składkę OC. Po rekalkulacji stawka OC dla danego właściciela pojazdu wzrośnie. Będzie musiał on dopłacić brakującą kwotę ubezpieczenia.

Przeliczenie składki OC – kiedy nowa składka OC będzie niższa?

Wyobraź sobie właściciela samochodu, który jest młodym mężczyzną, ze świeżym prawem jazdy.  Takie osoby statystycznie powodują najwięcej kolizji, dlatego ich stawki za ubezpieczenie OC są najwyższe.

Gdy opisany właściciel sprzedaje samochód doświadczonemu kierowcy, który mimo tego, że przez wiele lat był uczestnikiem ruchu drogowego nie spowodował nigdy żadnych szkód, ma on prawo kontynuować ubezpieczenie OC po poprzednim właścicielu. Jednak, z punktu widzenia towarzystwa ubezpieczeniowego, ryzyko związane z taką umową jest zupełnie inne. Jeżeli więc nowy właściciel zwróci się do towarzystwa ubezpieczeniowego z prośbą o rekalkulację stawki, jego nowa składka z dużym prawdopodobieństwem będzie niższa. Nowy właściciel otrzyma więc zwrot nadpłaconej składki.

Co warto zapamiętać?

Jeżeli zmieniasz samochód i przypuszczasz, że czeka Cię rekalkulacja składki od razu zwróć się z tym do ubezpieczyciela. Dzięki temu, że szybko poznasz wysokość nowej składki OC, możesz także zwrócić się do innych ubezpieczycieli i wybrać takiego, u którego składka OC będzie najkorzystniejsza dla Ciebie. Potrzebujesz pomocy? Skorzystaj ze wsparcia doradcy finansowego

Komentarze

Powrót do bloga