Kategoria: Poradnik

Data publikacji: 14 / 09 / 2021

Każdy posiadacz samochodu osobowego w Polsce musi obowiązkowo wykupić ubezpieczenie OC. Jeżeli nie masz jeszcze obowiązkowej polisy komunikacyjnej Twoje auto nie może poruszać się po drogach. Dowiedz się, jakie szkody pokrywa obowiązkowe ubezpieczenie OC, a jakie ubezpieczenie warto kupić dodatkowo. Sprawdź, ile kosztuje polisa OC i dowiedz się, co grozi za jej brak.

Z artykułu dowiesz się m.in.:

Co pokrywa obowiązkowa polisa komunikacyjna OC?

Ubezpieczenie OC samochodu pokrywa szkody, jakie kierując pojazdem wyrządzisz innym uczestnikom ruchu drogowego, w tym pasażerom Twojego samochodu. Ubezpieczyciel weźmie na siebie odpowiedzialność finansową za trwały uszczerbek na zdrowiu, śmierć lub leczenie osób poszkodowanych oraz uszkodzenia pojazdu lub pojazdów. Dzięki temu, że ubezpieczenie OC jest obowiązkowe poszkodowani nie muszą z własnej kieszeni płacić za naprawę uszkodzonego przez kogoś samochodu, a odszkodowań dochodzić na drodze sądowej.

Warto wiedzieć, że zakres polis OC jest zawsze taki sam, niezależnie od towarzystwa ubezpieczeniowego.

Za jakie szkody ubezpieczyciel nie zapłaci, mimo posiadania OC?

Celem ubezpieczenia OC jest pokrycie szkód, jakie kierujący wyrządził osobom trzecim. Jeżeli więc spowodujesz wypadek, polisa OC nie pokryje kosztów:

 • napraw uszkodzeń Twojego samochodu,
 • Twojego leczenia, będącego następstwem zawinionego przez Ciebie zdarzenia drogowego.

Polisa OC nie ubezpiecza też samochodu od:

 • kradzieży,
 • uszkodzeń spowodowanych przez grad, powódź czy wandali.

Żeby ubezpieczyć się na wypadek wspomnianych wyżej szkód warto wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz ubezpieczenie autocasco (AC). Zakup tych polis jest jednak, w przeciwieństwie do polisy OC, dobrowolny.

Warto także wiedzieć, że ubezpieczyciel ma prawo dochodzić od kierującego pojazdem zwrotu odszkodowania wypłaconego osobie trzeciej, jeżeli kierowca:

 • spowodował szkody w stanie po spożyciu alkoholu, nietrzeźwości lub gdy kierowca był pod wpływem środków odurzających albo psychotropowych,
 • wszedł w posiadanie pojazdu w wyniku popełnienia przestępstwa,
 • nie posiadał wymaganego prawa jazdy, chyba, że prowadził samochód w celu ratowania życia lub mienia ludzkiego,
 • uciekł z miejsca zdarzenia.

Ile kosztuje ubezpieczenie OC samochodu?

Choć zakres ubezpieczenia OC jest zawsze taki sam, ceny polis różnią się u różnych ubezpieczycieli. Warto więc przejrzeć oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych, żeby znaleźć ofertę po prostu najtańszą.

Wysokość stawki OC zależy między innymi od:

 • historii ubezpieczeniowej właściciela pojazdu,
 • jego wieku, płci i stanu cywilnego,
 • miejsca zamieszkania,
 • wieku samochodu, jego przebiegu i pojemności silnika,
 • sposobu płatności polisy (płatność miesięczna, czy za cały rok z góry).

Według Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) średnia wysokość składki za ubezpieczenie OC w pierwszym półroczu 2020 r. wyniosła w Polsce ok. 550 zł.

Ile wynosi kara za brak OC samochodu?

Za brak ubezpieczenia OC grozi kara. Jej wysokość zależy przede wszystkim od długości przerwy w OC i od rodzaju pojazdu. Wpływa na nią także wysokość płacy minimalnej w Polsce. W 2021 r. stawki za brak OC dla samochodów osobowych, w zależności od długości przerwy w opłacaniu polisy wynoszą odpowiednio:

 • do 3 dni: 1120 zł,
 • od 4 do 14 dni: 2800 zł,
 • powyżej 14 dni: 5600 zł.

Warto także pamiętać, że prowadząc samochód bez ważnego ubezpieczenia OC możesz spowodować wypadek. Zapłacisz wtedy nie tylko mandat. Szkody, których jesteś sprawcą musisz pokryć z własnej kieszeni. Często oznacza to konieczność sfinansowania nie tylko naprawy pojazdów, które zostały uszkodzone w wyniku zdarzenia, ale też leczenia i rehabilitacji osób, które w nim ucierpiały. W skrajnym przypadku możesz być nawet zmuszony do płacenia na rzecz poszkodowanych dożywotnich rent.

Gdzie kupić najtańsze ubezpieczenie OC samochodu?

Skorzystaj ze wsparcia brokera ubezpieczeniowego, który ma dobry przegląd ofert i zagwarantuje Ci najniższą cenę za polisę komunikacyjną.

Komentarze

Powrót do bloga